CLDD International Kick-off meeting for the project: Case management according to the 8-step model

On 26th September 2020, CLDD International held a Kick off meeting for the project: Case management according to the 8-step model. It was a combination of the physical and digital meeting.

For the first time since the pandemic broke out in March this year, most of us have decided to meet physically. It was a fantastic, energetic, motivating and very emotional day.

We also met our associates from other cities in Sweden but other countries as well like Tunisia, Germany Bosnia and Herzegovina, Ghana and Kenya among others.

The project aims to equip the staff in the organization and in at least two municipalities for the work with individuals and families who want to voluntarily return to their home countries. We work exclusively with Voluntary Return, not with Return for migrants who can’t stay in other county and get asylum but have to go back to their country.

It is about migrants who decide completely voluntarily to return to their home country and need support for it. In the project, we will support 4 cases to Ghana, Somaliland and Somalia with coaching, connection to relevant authorities and small financial support during the first 4 months of their return.

Our administrators work according to the “8 step model”, a method that has been developed in the CLDD organization and has been tested for the past 17 years in many different countries with very good results.

We have many voluntary returnees who need our support and we need more administrators in the organization who can take care of them. In addition, it is necessary to increase knowledge about these processes and case management also among civil servants and officers who meet migrants in their daily work. Therefore, we will have training for at least two municipalities in Sweden in the spring of 2021.

We strongly believe that our work with Voluntary Return and with processes where Diaspora develops theirs home countries contributes to the development of the whole world.

But we know that efforts that now exist in both Sweden and the world are insufficient. We do our best to change that and give individuals and families freedom of choice they do not have today.

Translation in Swedish

Den 26 september 2020 har CLDD International haft Kick off möte för projektet: Handläggning av ärenden enligt 8 steg modellen. Det var en kombination av det fysiska och digitala mötet. Efter pandemins utbrott mars 2020 har vi tagit steget till att ha vårt första fysiska möte, kick off 2020. Det var en fantastisk, energisk, motiverande och känslosam dag. Vi träffade också våra medarbetare från andra svenska städer och  länder. Tunisien, Tyskland, Bosnien och Hercegovina, Ghana och Kenya bl.a.

Projektets syfte är att utbilda organisationsmedlemmar samt tjänstemän från minst två kommuner i Sverige i handläggning av Frivilliga återvandrare till sina hemländer. 

Viktigt att betona att vårt arbete är uteslutande med Frivillig återvandring och inte med återvändning. Det är migranter som tar det egna beslutet att vilja återvandra till sitt hemland och väljer att ta emot stödet som vi erbjuder dem. 

I projektet kommer vi att stödja 4 ärenden till  Ghana, Somaliland och Somalia  genom coachning, etablera kontakter till relevanta myndigheter och erbjuda dem en mindre summa som ekonomiskt stöd under de fösta fyra månaderna i hemlandet.

Våra handläggare arbetar efter ”8 steg modellen”, en metod som har utarbetats i CLDD organisationen och beprövats under de senaste 17 åren i  många olika länder med mycket goda resultat.

Många frivilliga återvandrare kontaktar oss för stöd och rådgivning och vi  behöver fler handläggare i organisationen som kan stödja dem i deras process.

Dessutom är det nödvändigt att öka kunskap om dessa processer även bland tjänsteman i olika myndigheter som möter migranter  i sitt vardagliga arbetet. Därför planerar vi att ha utbildningar för minst två  kommuner i Sverige våren 2021

Vi tror att vårt arbete med Frivillig återvandring och med processer där Diaspora utvecklar sina hemländer bidrar till utvecklingen av hela världen. Men vi vet att insatser som finns nu i både Sverige och världen är otillräckliga. Vi gör vår bästa att förändra det och ge individer och familjer valmöjlighet de inte har idag.